Saturday, 9 March 2013

Doa #1

 
Suatu hari Baginda s.a.w. memegang tangan Mu'az bin Jabal, lalu berkata: 

"Wahai Mu'az, Demi ALLAH, aku mencintaimu", lalu jawab Mu'az: "Demi ayahku dan ibuku, Demi ALLAH, aku juga mencintaimu wahai Rasulullah" .
Lalu Rasulullah bersabda: "aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az supaya jangan meninggalkan doa ini setiap kali selepas solat:
            Allahumma A'inni 'Ala Zikrika wa Syukrika wa Husni 'Ibadatik

"Wahai ALLAH, bantulah aku untuk sentiasa mengingati-Mu, sentiasa bersyukur kepada-Mu, dan sentiasa memperbaiki ibadahku kepada-Mu." 
 
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'ie, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban dan al-Hakim & disahihkan oleh al-Albani)


 


"Allahumma A'inni 'Ala Zikrika wa Syukrika wa Husni 'Ibadatik"
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment